3. Дієслово – das Verb

Німецькі дієслова змінюються за часами, числами та особами.
Теперішній час – утворюється аналогічно українській мові ( основа слова + особове закінчення ) і вживається найчастіше в розмовній мові.

Більшість дієслів утворюють теперішній час за таким зразком:

(Корінь слова здебільшого не міняється, змінюється лише закінчення)

leben жити

leben

жити

ich leb-e

я жив-у

du leb-st

ти жив-еш

er sie es leb-t

він вона воно жив-е

wir leb-en

ми жив-емо

ihr leb-t

ви жив-ете

Sie leb-en

Ви жив-ете

sie leb-en

вони жив-уть

  • Провідмінюйте за даним зразком такі дієслова:

                                                                           kommen, gehen, stehen, liegen, trinken, schreiben, rufen, lügen, bleiben

lernen, kaufen, suchen, machen, sagen, hören, lieben fragen,  leben, kochen, spielen, wohnen, zahlen

  • Тепер у вас є список з 22-ти найвживаніших дієслів, вони записані в двох групах, бо в німецькій граматиці існують сильні (перша група) та слабкі дієслова (друга група). Їх швидше запам’ятаєте, якщо спробуєте утворити прості речення, додавши всього одне слово за схемою :

Особа чи предмет + дієслово + інше слово (прислівник , числівник чи прикметник)

Наприклад:

   1                2                  3

Ich      telefoniere     5 Minuten. (Я телефоную 5 хвилин)

Du     denkst        lange. (Ти думаєш довго)

Ella     lernt         Deutsch. (Елла вчить німецьку)

Viel – wenig, schnell – langsam, oft – selten, gut- schlecht, hier – dort, heute – morgen

Слова записані парами, щоб краще запам’ятати. Знайдіть їх значення в словнику чи в інтернеті. Запишіть 6-8 речень за зразком зверху, вживаючи слова з обох скарбничок. Не забудьте схему утворення речень. Думайте про закінчення дієслів.

*Скарбничками я називаю списки чи підбірки слів на білому полі, які важливі для вивчення, бо вживаються дуже часто в повсякденній мові.

  • Наступні 15 дієслів мають деякі особливості – це сильні дієслова. При відмінюванні змінюється кореневий голосний звук:

                                               e – i   (ie)                                           a – ä                                    au – äu

ich                                 treffe              sehe                                   fahre                                        laufe

du                                  tr i ffst           s ie hst                                f ä hrst                                      l äu fst

er sie es                        tr i fft             s ie ht                                  f ä hrt                                        l äu ft

wir                                 treffen           sehen                                 fahren                                       laufen

ihr                                  trefft              seht                                    fahrt                                           lauft

Sie                                 treffen          sehen                                 fahren                                       laufen

sie                                 treffen           sehen                                fahren                                        laufen

За даним зразком такі дієслова:

treffen, geben, nehmen, helfen, sprechen, essen, sehen, lesen, fahren, schlafen, tragen, waschen, halten, fallen, sterben, werfen, schlagen, vergessen, laufen, brechen

Сильних дієслів в німецькій мові десь біля 150-ти, їх список можна завжди знайти в кінці словника чи граматичного довідника. Всі інші дієслова – слабкі, вони відмінюються без зміни кореневих (див. початок цієї сторінки)

Вправа 1

  • Поставте дієслова в дужках в правильній формі. Запишіть доповнені речення в зошит або прочитайте кілька разів, щоб запам’ятати. Не забудьте про зразок відмінювання!

1. Du __________nach Hause. ( fahren)

2. Er __________laut. (sprechen)

3. Anna ________ ein Buch. (lesen)

4. Peter ________ Schokolade. (essen)

5. Du _________ lange. (schlafen)

6. Er _________ einen Film (sehen)

7. Hans ________ das Telefon.( vergessen)

Придумайте самостійно 3 речення за зразком попередніх 7ми:

8.

9.

10.

  • Спробуйте щодня 2-3 дієслова провідмінювати та вжити в простому реченні як у вправі 1.