1. Німецька граматика, просто та швидко

Мої пояснення граматики відрізняються трохи від шкільних чи університетських. Я в першу чергу хочу допомогти всім, хто не вчився в інститутах та не має часу чи можливості поринати в глибини граматики. Я поясню мінімум, з якого ви самі зможете зрабити максимум. Ми почнемо з алфавіту, зробимо крок за кроком. Повторимо алфавіт.

1. Alphabet

Зазвичай в школі вчаться букви з допомогою малюнків чи ілюстрацій.

Якщо ви вже вчили якусь мову, тоді легко вивчити чи повторити німецький алфавіт.

Один з методів навчитись читати по-німецьки – це читання інтернаціональних слів, значення яких одинакове в більшості європейських мов. В даному випадку слова по-німецьки читаються майже так як і пишуться (синім шрифтом українські букви) :

 

A, a      а        Antenne, Album N, n       н        Negativ, Netto
B, b      б        Bar, Bluse O, o       о        Oper, Oktave
C, c      ц        Cafe, Chor P, p       п        Produkt,Politik
D, d     д        Dialog Q,q       ку       Qualifikation
E, e      е        Elektrik, Energie R, r       р        Radio
F, f      ф        Film, Filter S, s       с         Salat, Sonde
G,g      ґ         Gas, Grippe T, t       т         Test, Ton
H,h      г        Hotel, Harfe U, u      у        Urne, Universität
I, i        і         Iris, Ideal V, v     фау     Vase, Votum
J, j       й        Justiz, Jod W,w    в          Wanne, Waggon
K, k     к         Kiosk, Kanal Z, z      цет       Zentrum, Ziel
L, l      ль       Lampe, Limit X, x      ікс       Text, Boxen
M,m    м        Modell, Musik Y, y     іпсилон          Yacht

 

Tschechien – Tsch читається як укр. ч, сh читається як укр. х.

Ägypten – Ä читається як вдкрите укр. е. Y ( іпсилон ) читається наближено до і.

 

Дифтонги та умляути ( звукосполучення та спеціальні звуки)

еu- (ой) Europa (Oйропа)

ß ( c )

Maß ( Мас )

ei (ай)

Eis (айс) майстер (Meister)

ck- к

Druck (друк )

au (ау)

Auto (ауто) Aurora (Аурора)

tsch- ч

Deutsch (дойч )

Аа, оо (довгі звуки)

Aal (аль) Boot (бот)

ph-

Physik (фюзік)

іe ( довге і)

Bier (бір) Poesie (поезі)

sch-

Schokolade (шоколяде )

аh ( довге а) Bahn (бан) Stahl (шталь)

sp-

Sport (шпорт)

ä – е

Prämie (преміє )

st-

Start (штарт)

ö-

Möbel (мьобель)

tz-

Platz (пляц)

ü-

Kostüm (костюм)

ch (х-к)

Christina ( Крістіна) Chemie (хємі)