2. Основні принципи німецької граматики

Якщо ви хочете вільно володіти мовою, вам не обійтись без граматики. Але і не обов’язково вчити тисячі слів. Слова можна знайти в словнику. Проте потрібно кілька сотень слів, щоб навчитись розмовляти на елементарному рівні. Деякі мовні дидакти запевняють, що для буденного спілкування вистачить всього однієї тисячі слів. По 1-2 годині щодня вчити – це не реально, але знайти 15-20 хв. простіше. За короткий час можна прокрутити кілька комбінацій чи конструкцій в пам’яті, бо ці сталі будуть часто повторюватись і через якийсь час автоматизуються.

І найважливіше – чути мову: слухати радіо та дивитись фільми. Добре запам’ятовуються фрази, якщо ви їх вимовите вголос кілька разів – послухайте самі себе! З допомогою асоціацій, тобто уявивши картини чи предмети чи дії, процес запам’ятовування ефективніший, ніж зазубрювання.

Здебільшого шкільні заняття зосереджені саме на „страшному слові“ граматика. Так, граматика потрібна, вивчити купу іноземних слів, проте не скласти їх у правильну структуру, немає сенсу, та й вони не залишаться в пам’яті.

Утім, нам не потрібно заучувати граматичні правила так, щоб уві сні розказати (найімовірніше, ця інформація не надовго залишиться в пам‘яті). Те, що дійсно потрібно запам’ятати – це схеми речень, тобто принципи, за якими вони будуються.

Я застосую тут метод порівняльної граматики, щоб пояснити основне.

В німецькій граматиці варто зрозуміти три принципи, а саме

1. вживання дієслів

2. вживання іменників

3. будова речення

Принцип 1. Центральне місце в німецькій граматиці займають слова дії або дієслова. Як і в українській мові дієслова змінюються в залежності від особи (займенника).

Особові займенники

Однина

Множина

я             ich

ти           du

він          er

вона      sie

воно      es

ми           wir

ви            ihr

вони       sie

Ви      Sie (ввічлива форма)

Чомусь три різні особи звучать одинаково : sie – вона (жінка), sie – вони (кілька осіб), Sie – Ви ( ввічливе звертання до всіх старших по віку чи посаді чи з повагою) (Sie вимовляється „зі“). А звертання  ihr (ви) – це звертання до кількох осіб, незважаючи на вік, посаду та ін., наприклад, до дітей чи учнів: Was macht ihr da? (Що ви там робите?)

зразок відмінювання:

Українська думати

Німецька denken

Однина

я дума – ю

ти дума – єш

він, вона, воно дума – є

 

іch denk – e

du denk – st

er, sie, es denk – t

Множина

ми дума – ємо

ви дума – єте

Ви дума – єте

вони дума – ють

 

wir denk – en

ihr denk – t

Sie denk – en

sie denk – en

Як бачите, система відмінювати або змінювати дієслова така ж як і в нашій мові. Зверніть увагу на корінь слова, здебільшого він не міняється, міняється лише закінчення, en відкидається, а інше, відповідно займеннику, прикріплюється: frag-en.

Спробуйте провідмінювати кілька дієслів за зразком зверху, підставляючи їх в праву таблицю, наприклад такі:

fragen, leben, kochen, kommen, spielen, wohnen, trinken, hören

  • Відмінюйте не всі слова відразу, а краще по два-три слова щодня.

Пізніше займемось трохи складнішими дієсловами.